خطبه 215
فهرست موضوعات
جستجو 
کانَ یَدْعُو بِهِ کَثیراً

از دعاهاى امام(علیه السلام) است که غالباً پروردگار را با آن مى خواند.(1)
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای