خطبه 218
فهرست موضوعات
جستجو 
فی ذِکْرِ السّائِرینَ إلَى الْبَصْرَةِ لِحَرْبِهِ(علیه السلام)

از سخنان امام(علیه السلام) است درباره کسانى که براى جنگ با او به سوى بصره حرکت کردند.(1)
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای