خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
امام(علیه السلام) در این عبارت کوتاه اشاره اى به جنایات متعدّد لشکر جمل که به اتفاق عایشه و طلحه و زبیر راهى بصره شدند تا بر امام بشورند، مى فرماید. از جمله ایجاد نفاق و تفرقه در میان مردم بصره که همه یکپارچه بودند و دست بیعت به امام داده بودند. لشکر جمل بیت المال مسلمانها را غارت کردند و عمّال بیت المال را کنار زدند، جمعى از شیعیان امام را کشتند و با گروه دیگرى به مقابله برخاستند و آنها را نیز شهید کردند و مفاسدى را ـ که زیبنده هیچ مسلمانى نیست حتى کسى که در پایه ضعیفى از ایمان باشد ـ به بار آوردند.

 

فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّالِی وَ خُزَّانِ بَیْتِ مالِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِی فِی یَدَیَّ، وَ عَلَى أَهْلِ مِصْر، کُلُّهُمْ فِی طَاعَتِی وَ عَلَى بَیْعَتِی; فَشَتَّتُوا کَلِمَتَهُمْ، وَ أَفْسَدُوا عَلَیَّ جَمَاعَتَهُمْ، وَ وَثَبُوا عَلَى شِیعَتِی، فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَدْراً; وَ طَائِفَةٌ عَضُّوا عَلَى أَسْیَافِهِمْ، فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُوا اللّهَ صَادِقِینَ.

 
ترجمه

آنها بر کارگزاران و خزانه داران بیت المال مسلمین که در اختیار من بود وارد شدند (آنان را کشتند و بیت المال را غارت کردند) و (خیانت بزرگ دیگر آنها این بود که) در شهرى که تمام مردم آن در اطاعت و بیعت من بودند گام نهادند و وحدت آنها را به هم زدند و جمعیّت آنان را به زیان من به فساد کشاندند (و به شورش واداشتند و در جنایتى دیگر) بر شیعیان من حمله بردند; گروهى را با خدعه و نیرنگ کشتند و گروه دیگرى با شهامت دست به شمشیر بردند و (در برابر این جنایتکاران) جنگیدند تا خدا را صادقانه ملاقات کردند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای