2. شایستگى شرط اوّل هر کار است
فهرست موضوعات
جستجو 
امام(علیه السلام) در جمله کوتاهى در پایان گفتار بالا مى فرماید: گروهى براى رسیدن به حکومت اسلامى گردن کشیدند; ولى چون شایسته آن نبودند گردنهایشان شکست. اشاره به اینکه هر کار و هر برنامه اى به لیاقت و شایستگى نیاز دارد تنها علاقه به چیزى سبب وصول به آن نمى شود و هرگز به گزاف نمى توان تکیه بر جاى بزرگان زد مگر آنکه انسان اسباب بزرگى را از قبل آماده سازد.

درست است که گروهى بدون فراهم ساختن این اسباب، تکیه بر جاى بزرگان زدند; ولى سرانجام بر اثر سوء مدیریت با شکست مواجه شدند و ناکام گشتند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای