خطبه 221
فهرست موضوعات
جستجو 
قالَ بَعْدَ تِلاوَتِهِ: (أَلْهَاکُمْ التَّکَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ)

از سخنان امام(علیه السلام) است که هنگام تلاوت آیات (أَلْهَاکُمْ التَّکَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) بیان فرموده است.(1)
1. سند خطبه:
این کلام را على ابن محمد شاکر لیثى در کتاب عیون الحکم والمواعظ که در سال 453 هجرى تألیف شده و قاعدتاً از سیّد رضى متأخر بوده است آورده; ولى تفاوت وتعبیرات در جمله هاى متعددى از این خطبه به خوبى نشان مى دهد که آن را از منبع دیگرى غیر از نهج البلاغه گرفته. ابن اثیر نیز در کتاب النهایه لغات پیچیده این خطبه را تفسیر کرده (واحتمالا او هم منبع دیگرى غیر از نهج البلاغه در دست داشته است (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 145 با کمى تلخیص)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای