خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
گرچه در واقع تمام این خطبه ناظر به تفسیر (أَلْهَاکُمْ التَّکَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ)(1) است; ولى مجموع آن را مى توان به چهاربخش تقسیم کرد.

در بخش اوّل سخن از بى خبرى بازماندگان از سرنوشت خویش است که چگونه از وضع خفتگان در زیر خاک پند و عبرت نمى گیرند.

در بخش دوم چگونگى حال گذشتگان را بیان مى کند که چگونه در زیر خاک و در قبرهاى سرد و خاموش آرمیده اند، کسى از آنها خبرى نمى گیرد. خانه هاى آنها خالى و زندگى آنان به فراموشى سپرده شده است.

در بخش سوم گویا امام گفت گویى با آنها دارد و آنها با زبان حال پاسخهایى مى گویند که بسیار بیدارگر و تکان دهنده است.

در بخش چهارم امام(علیه السلام) از روزهاى پایانى عمر انسان سخن مى گوید که چگونه طبیبان از درمان مأیوس مى شوند و داروها از اثر مى افتد و لحظه به لحظه انسان به آخر عمر نزدیک مى شود و از دوستان و بستگان فاصله مى گیرد زبان از کار مى افتد گوش شنوایى خود را از دست مى دهد و مرگ بر همه وجود انسان سایه مى افکند. دقت در بخشهاى مختلف این خطبه، هر انسانى را هر قدر قسى القلب باشد تحت تأثیر قرار مى دهد و بیدار مى سازد.
1. تکاثر، آیه 1-2.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای