خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
این خطبه پرمحتوا که ناظر به تفسیر آیه شریفه (یَا أَیُّهَا الاِْنسَانُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ) است از چند بخش تشکیل شده است.

در بخش اوّل امام براى بیدارى و هوشیارى یاران و مخاطبان خود آنها را مورد سؤال و سرزنش قرار مى دهد که تا کى در خوابند و چرا از این خواب غفلت بیدار نمى شوند؟ چرا به خود رحم نمى کنند و از گرداب گناهى که در آن غوطهورند خود را نجات نمى دهند و مرهمى بر دردها و زخمهاى دل خویش که از گناه نشأت گرفته، نمى نهند.

در بخش دوم این انسان گریز پا را به محاکمه خویشتن دعوت مى کند. نعمتهاى خدا را به او یادآور مى شود و خوردن نمک و شکستن نمکدان را به او گوشزد مى کند و تأکید مى کند که اگر واقعاً به داورى خویشتن بنشینى خود را محکوم خواهى کرد.

در بخش سوم از ناپایدارى وضع دنیا و عبرت گرفتن از زندگى و مرگ پیشینیان سخن مى گوید.

در آخرین بخش در چند جمله کوتاه نسبت به پایان دنیا و قیام قیامت و حضور در دادگاه عدل الهى و نبودن عذرى در پیشگاه او هشدار مى دهد.

سرانجام همه این یادآوریها و هشدارها را وسیله اى براى پاره کردن پرده غرور که در آیه فوق به آن اشاره شده است، قرار مى دهد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای