سراى پیچیده با بلاها
فهرست موضوعات
جستجو 
این جهان به راستى سراى مشکلات و نابسامانیها و درد و رنجهاست. معمولا همه ما از این موضوع به طور اجمال آگاه هستیم; ولى غالباً در شرح و تفصیل آن تأمل نمى کنیم.

آفاتى که سلامت انسان را تهدید مى کند بیش از آن است که در حساب آید. ساختمان وجود انسان از اعضاى مختلفى تشکیل شده که هر کدام از آنها براى انجام دادن وظیفه صحیح، شرایط بى شمارى دارند: قلب، کلیه ها، عروق و اعصاب، عضلات، استخوانها که اگر کمترین تغییرى در شرایط آن حاصل شود مشکل آفرین است.

بعضى از پزشکان معتقدند که کبد انسان سیصد نوع از سموم را دفع مى کند حال اگر کمترین آفتى به آن برسد و یک یا چند نوع از سموم را نتواند دفع کند اوّل مشکلات است. و همچنین چشم و گوش و زبان و امثال آن.

از آفات درونى که بگذریم آفات بیرونى فوق العاده زیاد و متنوع است به طورى که مرگ انسان در درون عوامل حیات او نهفته است; بارانى که مایه حیات و زندگى است اگر بیش از حدّ ببارد سیلاب عظیمى را تشکیل مى دهد که همه چیز را با خود مى برد; نسیمى که مایه حیات و نشاط است اگر سریع تر از حدّ معمول بورزد، طوفانى مى شود که درختان را از ریشه مى کند و انسانها را به هوا پرتاب مى کند; خورشیدى که نورش زندگى آفرین است اگر بیش از حدّ بتابد انسان گرما زده مى شود و خطر مرگ او را تهدید مى کند; زمینى که بستر آرامش انسان است و همه برکات را از آن مى گیرد اگر سر به طغیان بردارد و زلزله هایى روى دهد گاه شهرهایى را که صدها سال در عمران و آبادى آن کوشیده اند در چند ثانیه به تلّى از خاک مبدّل مى سازد.

آفات گیاهى، طغیان دریاها، هجوم انواع بیماریهاى فراگیر از زمین و هوا و آب وغذا، هر کدام مى تواند حیات انسان را تهدید کند. هنگامى که به ملخها فرمان حمله داده شود و لشکر عظیم آنها از هر سو حملهور شوند برگها و ساقه ها و محصولات درختان را نابود مى کنند بى آنکه هیچ کس ـ حتّى با وسایل پیشرفته امروز ـ بتواند جلوى آنها را بگیرد.

اینها مربوط به حوادث طبیعى بود آفات اجتماعى نیز از آن کمتر نیست جنگهاى خونین که همچون آتشفشان هر روز در گوشه اى جهان ظاهر مى شود دائماً حیات انسان را تهدید مى کند.

رقابتهاى ویرانگر در تصاحب پستهاى سیاسى و مسائل اقتصادى همه روز گروهى را بر خاک سیاه مى نشاند و یا در کام مرگ فرو مى برد.

اختلافات خانوادگى که منجر به طلاق و از هم پاشیدگى خانواده ها مى شود نافرمانى فرزندان، خیانت شرکا و دوستان ناباب و ضربات شکننده منافقان، هر یک عاملى است براى تهدید حیات انسان و یا آرامش او.

بنابراین باید با تمام وجود به این سخن مولایمان رو بیاوریم که: «دارٌ بِالْبَلاءِ مَحْفُوفَةٌ».(1)
1. در شرح خطبه 145 نیز توضیحات بیشترى در این رابطه مى خوانید.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای