خطبه 228
فهرست موضوعات
جستجو 
یُریدُ بِهِ بَعْضَ أصْحابِهِ

از سخنان امام(علیه السلام) است که اشاره به بعضى از یارانش مى کند.(1)
1. سند خطبه:
تنها کسى که بخشى از این خطبه را قبل از سیّد رضى از على(علیه السلام) نقل کرده طبرى است که آن را ضمن داستانى از مغیرة بن شعبه نقل کرده است. (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 171)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای