خطبه 229
فهرست موضوعات
جستجو 
فی وَصْفِ بَیْعَتِهِ بِالْخِلافةِ

از سخنان امام(علیه السلام) است که پیرامون بیعت مردم با او در امر خلافت بیان فرموده و مرحوم سیّد رضى مى گوید: نظیر این سخن با تعبیرهاى دیگرى قبلا گذشت.(1)
1. سند خطبه:
مرحوم علاّمه شوشترى در شرح نهج البلاغهاش مى گوید اصل در این خطبه چیزى است که مرحوم کلینى در رسائلش آورده. سپس این خطبه بالا را با اضافاتى نقل مى کند و بعد مى افزاید «ابن قتیبه» در الامامة والسیاسة و ابراهیم ثقفى در الغارات و ابن رستم طبرى در کتاب المسترشد آن را با اختلاف کمى آورده اند. (شرح نهج البلاغه شوشترى، ج 9، ص 517)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای