بیعت بى سابقه و تمام عیار
فهرست موضوعات
جستجو 
گرچه تعیین امامان معصوم که پیشوایان جامعه اند به انتخاب پیغمبر و از سوى خداست همان گونه که انتخاب خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) براى این منصب از سوى اوست; ولى بیعت; یعنى اعلام وفادارى و فرمانبردارى، نقش مهمى در پیشرفت کار آنان دارد، لذا شخص پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) بارها از مردم براى خود بیعت گرفت (بیعت عقبه اولى و بیعت عقبه ثانیه و بیعت روز حدیبیه و بیعت با زنان مهاجر در مدینه).

بر همین اساس خلفا نیز سعى داشتند از مردم بیعت بگیرند; و لیکن هیچ کدام مانند بیعت با امام على(علیه السلام) نبود.

بیعت با خلیفه اوّل در واقع در سقیفه صورت گرفت که عده بسیار محدودى حاضر بودند. سپس مردم در برابر عمل انجام شده قرار گرفتند و بیعت کردند.

خلیفه دوم را خلیفه اول منصوب ساخت و مردم را در برابر عمل انجام شده اى قرار داد. بیعت با خلیفه سوم در شوراى شش نفرى عمر انجام گرفت و هسته اصلى آن که به عثمان رأى دادند سه نفر بودند (عبدالرحمان بن عوف، طلحه و سعد بن ابىوقاص) سپس مردم در برابر عمل انجام شده قرار گرفتند.

ولى امیرمؤمنان على(علیه السلام) ـ قطع نظر از اینکه از سوى خداوند به وسیله پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) تعیین شده بود ـ بدون هیچ مقدمه اى از سوى اکثریت قاطع مردم برگزیده شد و همه با او بیعت کردند، بیعتى بسیار پرشور و مملوّ از شادمانى و سرور که امام(علیه السلام) در خطبه بالا شرح دقیق آن را بیان فرموده است.

بنابراین اگر ما فرض بر لزوم انتخاب از سوى مردم و تکیه بر آراى آنها بگذاریم و آن را دموکراسى اسلامى بنامیم تنها کسى که چنین رأیى داشت امیرمؤمنان على(علیه السلام) بود و دیگران از چنین آرایى محروم بودند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای