خطبه 230
فهرست موضوعات
جستجو 
فی مَقاصِدَ أُخْرى

از خطبه هاى امام(علیه السلام) است که پیرامون مسائل گوناگون دیگرى سخن مى گوید (تقوا، پایان زندگى، آمادگى براى سفر آخرت و صفات زاهدان).(1)
1. سند خطبه:
دو نفر از دانشمندانى که پس از سیّد رضى مى زیستند، بخشهایى از این خطبه را در کتاب خود با تغییرات قابل ملاحظه اى آورده اند که نشان مى دهد از مأخذ دیگرى جز نهج البلاغه آن را گرفته اند.

1. ابن اثیر در موارد متعددى از کتاب النهایة از جمله ماده «خلس» و «عبل» و «حدم» و «دجى».
2. آمدى قسمتهاى زیادى از این خطبه را در کتاب غررالحکم با تفاوتهایى آورده است. (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 175-176)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای