خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
این خطبه در حقیقت از چهار بخش تشکیل شده است:

در بخش اوّل، امام(علیه السلام) درباره اهمیّت تقوا و پرهیزکارى و آثار حیات بخش آن سخن مى گوید.

در بخش دوم پس از توصیه به انجام اعمال صالح، از ضرورت یاد مرگ و پایان زندگى و از دست رفتن فرصتها بحث مى کند.

در بخش سوم پس از تأکید مجدّد بر تلاش و کوشش در جهت جمع آورى زاد و توشه سفر آخرت به فریبکارى دنیا اشاره کرده، مى فرماید: بیدار باشید دنیا شما را نفریبد. از پایان عبرت انگیز زندگى پیشینیان درس بیاموزید و پایان عمر خود را بر آن قیاس کنید.

در چهارمین و آخرین بخش خطبه که مطابق ظاهر کلام مرحوم سیّد رضى بخش جدایى از خطبه است، پیرامون صفات زاهدان و ویژگیهاى زندگى آنان و شرح مفهوم و حقیقت زهد، سخنان فشرده و پرمعنایى آمده است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای