خطبه 231
فهرست موضوعات
جستجو 
خَطَبَها بِذی قار وَ هُوَ مُتَوَجِّهٌ إلَى الْبَصْرَةِ، ذَکَرَهَا الْواقِدی فی کِتابِ «الْجَمَلِ»:

از خطبه هاى امام(علیه السلام) است که در «ذى قار»(1) هنگام حرکت به سوى بصره ایراد فرمود. «واقدى»(2) این خطبه را در کتاب الجمل آورده است.(3)
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای