خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
آغاز خطبه به خوبى نشان مى دهد که آنچه در بالا آمد بخشى از خطبه مشروح ترى بوده است که امام(علیه السلام) در سرزمین ذى قار ایراد فرمود و بعید به نظر نمى رسد که این خطبه دنباله خطبه 104 باشد که آن هم به نظر مى رسد ادامه خطبه 33 باشد که آن هم در ذى قار بیان شده است. به هر حال امام(علیه السلام) در این خطبه به دو نکته مهم اشاره مى فرماید: نخست اینکه پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) آنچه را مأمور به ابلاغ آن بود به مردم رساند و وظیفه خود را به خوبى انجام داد و دیگر اینکه یکى از کارهاى مهم رسول خدا(صلى الله علیه وآله) ایجاد وحدت صفوف و تشکیل جامعه واحد اسلامى و زدودن کینه ها از سینه ها بود.

فَصَدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ، وَ بَلَّغَ رِسَالاَتِ رَبِّهِ، فَلَمَّ اللّهُ بِهِ الصَّدْعَ، وَ رَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ، وَ أَلَّفَ بِهِ الشَّمْلَ بَیْنَ ذَوِی الاَْرْحَامِ، بَعْدَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِی الصُّدُورِ، وَ الضَّغَائِنِ الْقَادِحَةِ فِی الْقُلُوبِ.
 
ترجمه

پیامبر آنچه را به آن مأمور بود آشکار ساخت و رسالتهاى پروردگارش را ابلاغ کرد، خداوند به وسیله او شکافهاى اختلاف را به هم پیوست و فاصله ها را از میان برداشت و در میان اجتماع خویشاوندان الفت برقرار ساخت بعد از آنکه آتش سوزان دشمنیها در سینه ها انباشته شده بود و شعله کینه از درون دلها زبانه مى کشید.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای