خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
همان گونه که در عنوان این کلام آمد، عبدالله بن زمعه مالى را از حضرت طلبید; ولى حضرت پاسخ منفى به او داد; زیرا آن مال از غنائم جنگى بود و تنها جنگجویان در آن شرکت داشتند و عبدالله که در آن جنگ شرکت نداشته حقى نداشت.

إِنَّ هذَا الْمَالَ لَیْسَ لِی وَ لاَ لَکَ، وَ إِنَّمَا هُوَ فیءٌ لِلْمُسْلِمِینَ، وَ جَلْبُ أسْیَافِهِمْ، فَإِنْ شَرِکْتَهُمْ فِی حَرْبِهِمْ، کَانَ لَکَ مِثْلُ حَظِّهِمْ، وَ إِلاَّ فَجَنَاةُ أَیْدِیهِمْ لاَ تَکُونُ لِغَیْرِ أَفْوَاهِهِمْ.

ترجمه

بى شک این مال نه حق من است و نه حق تو، غنیمتى است مربوط به مسلمانانى که با شمشیرهایشان به دست آمده است، اگر تو در نبرد آنان شرکت کرده بودى سهمى همانند آنان داشتى وگرنه دست چین آنها براى غیر دهان آنان نخواهد بود!
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای