خطبه 237
فهرست موضوعات
جستجو 
فِی الْمُسارَعَةِ إِلَى الْعَمَلِ

از سخنان امام(علیه السلام) است درباره لزوم سرعت در اعمال خیر.(1)
1. سند خطبه:
تنها چیزى که در کتاب مصادر نهج البلاغه اضافه بر نهج البلاغه در مورد سند خطبه نقل شده این است که: (آمدى در کتاب غرر الحکم جمله اوّل این خطبه را با تفاوتى نقل کرده که نشان مى دهد منبع دیگرى در اختیار داشته است و اگر منبع او فقط نهج البلاغه بود، این تفاوت معنا نداشت). (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 185)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای