خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
از کتاب تمام نهج البلاغه استفاده مى شود که این خطبه بخشى از خطبه غراء است که از خطبه هاى عجیب و پر محتواى امام محسوب مى شود و آن را در زمانى بیان فرمود که جنازه اى را تشییع مى کرد، هنگامى که میّت را در لحد گذاردند، کسان او فریاد برداشتند و گریه کردند. امام(علیه السلام) این خطبه را براى حاضران ایراد فرمود.(1)

این خطبه در واقع از دو بخش تشکیل یافته.

در بخش اوّل سخن از سرعت در عمل و استفاده از فرصتهاست، چرا که ممکن است مرگ انسان نابهنگام فرا رسد و فرصتها از دست برود و باب توبه بسته شود.

در بخش دوم دستوراتى براى مبارزه با هواى نفس و چگونگى استفاده از این فرصت زندگى دنیا مى دهد و این خطبه در مجموع نسخه بسیار مفیدى براى رهروان راه سعادت است.
1. شرح خطبه غرّاء مطابق نقل سیّد رضى ذیل خطبه شماره 83 گذشت.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای