ناآگاهى شامیان
فهرست موضوعات
جستجو 
آنچه امام(علیه السلام) درباره ناآگاهى و بى خبرى لشکر معاویه بیان فرموده (على رغم اینکه در میان مردم شام افراد باهوش فراوان بودند) از مسائلى است که تاریخ زندگى معاویه نیز آن را تأیید مى کند و از جمله دو داستان معروف زیر است که مسعودى در مروج الذهب آورده است:

نخست اینکه مردى از اهل کوفه سوار بر شترى بود و در حال بازگشت لشگر معاویه از صفین وارد دمشق شد، مردى از دمشقیان دامان او را گرفت و گفت این شتر ماده از من است که در صفین به غارت رفته (در حالى که شتر نر بود). اختلاف آنها بالا گرفت و به نزد معاویه رفتند. مرد دمشقى پنجاه مرد به عنوان شاهد نزد معاویه آورد که شهادت دادند آن شتر ماده از آن اوست. معاویه بر ضد مرد کوفى رأى داد و دستور داد شتر را به مرد شامى دهند، مرد کوفى گفت: معاویه اینها همه شهادت دادند که شتر ماده از آن اوست و شتر من اساساً ماده نیست، نر است. معاویه گفت: این حکمى است که من صادر کرده ام و گذشته است.

هنگامى که جمعیّت متفرق شدند معاویه به سراغ مرد کوفى فرستاد و او را احضار کرد و پرسید که قیمت شتر تو چقدر است. او عددى را بیان کرد. معاویه دو برابر آن را به او داد و به او نیکى و محبّت کرد و گفت: پیام من را به على برسان و بگو من با صد هزار نفر لشگر به مقابله تو مى آیم از کسانى که فرق میان شتر نر و ماده نمى گذارند.

داستان دوم اینکه: مردم شام به قدرى در برابر معاویه تسلیم بودند که هنگامى که مى خواست روز جمعه آنها را به سوى میدان صفین ببرد، اعلام کرد که نماز جمعه را روز چهارشنبه خواهیم خواند (مردم پذیرفتند و روز چهارشنبه نماز با شکوهى به عنوان نماز جمعه بجا آوردند).(1)

این نکته نیز قابل توجّه است که حدیث معروفى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل شده که به عمار فرموده بود: «تَقْتُلُکَ الْفِئَةُ الْباغِیَةُ; گروه ستمکار تو را شهید خواهند کرد». عمّار در لشگر على(علیه السلام) بود و در صفین به دست جنایتکاران لشگر معاویه شربت شهادت نوشید. هنگامى که گروهى فریاد برآورند که این سند زنده اى است بر ستمکارى لشگر معاویه، عمرو و عاص به توجیه حدیث پرداخت گفت: قاتل عمار در حقیقت على است، چرا که او را با خود آورد و در برابر شمشیرها و تیرهاى لشگر ما قرار داد.(2) شگفت اینکه گروهى این توجیه را پذیرفتند.
1. مروج الذهب، ج 2، ص 72 مطابق نقل مرحوم علاّمه امینى در الغدیر، ج 10، ص 195.
2. الغدیر، ج 10، ص 196.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای