خطبه 241
فهرست موضوعات
جستجو 
یَحُثُّ بِهِ أَصْحابَهُ عَلَى الْجِهادِ

از سخنان امام(علیه السلام) است که در آن یارانش را به جهاد تشویق مى کند.(1)
1. سند خطبه:
آمدى در غرر الحکم بعضى از جمله هاى کلام فوق را به صورت کلمات قصار آورده است. (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 190)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای