خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
همان گونه که از عنوان خطبه روشن شد، هدف امام(علیه السلام) در ذکر این سخن تشویق یارانش به جهاد است; ولى نکات دقیقى را در عبارات کوتاهى بیان فرموده که از عمق تدبیر امام در مسائل مربوط به حکومت و جهاد خبر مى دهد.
 
وَ اللَّهُ مُسْتَأْدِیکُمْ شُکْرَهُ وَ مُوَرِّثُکُمْ أَمْرَهُ، وَ مُمْهِلُکُمْ فِی مِضْمَار مَحْدُود، لِتَتَنَازَعُوا سَبَقَهُ، فَشُدُّوا عُقَدَ الْمَآزِرِ، وَ اطْوُوا فُضُولَ الْخَوَاصِرِ، وَ لاَ تَجْتَمِعُ عَزِیمَةٌ وَ وَلِیمَةٌ. مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْیَوْمِ، وَ أَمْحَى الظُّلَمَ لِتَذَاکِیرِ الْهِمَمِ!

 
ترجمه

خداوند از شما اداى شکر خویش را مى خواهد، و فرمان (حکومت) را به شما سپرده و در این سراى آزمایش و آمادگى، در زمانى محدود به شما فرصت داده، تا براى به دست آوردن جایزه او (بهشت و قرب ذات پاکش) از یکدگر پیشى بگیرید. حال که چنین است کمربندها را محکم ببندید و دامنها را به کمر زنید (و آماده جهاد با دشمن و حفظ حکومت الهى شوید) و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفره هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیها، خاطره همتهاى بلند را از خاطرها محو کرده است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای