نکته اوّل
فهرست موضوعات
جستجو 

اینکه انسان نباید وقتى مریض شد فوراً خودش را آلوده داروها کند بلکه صبر کند تا بدن، خودش را درمان کند و این مطلب از نظر اطباى امروز مسلم است که اگر بدن عادت کند به انواع داروها، این بدن نیروى دفاعى خودش را از دست مى دهد و به تدریج تنبل مى شود و اگر در جایى بیمار شود و آن دارو پیدا نشود جانش به خطر مى افتد; روایات در این باب فراوان است:

رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مى فرمایند: «تَجَنَّبِ الدَّواءَ ما احتَمَلَ بَدَنُکَ الداءَ، فإذا لَمْ یَحْتَمِلِ الداءَ فالدواءُ; تا زمانى که بدنت بیمارى را تحمّل مى کند، از مصرف دارو بپرهیز و هرگاه آن را تحمّل نکرد، آن گاه به دارو روى آور».(1)

امام على(علیه السلام) مى فرمایند: «لا یَتَداوى المُسلمُ حَتّى یَغلِبَ مَرَضُهُ صِحَّتَهُ; مسلمان خود را مداوا نکند مگر آن گاه که بیمارى او بر سلامتیش چیره گردد».(2)

امام کاظم(علیه السلام) فرموده است: «لَیْسَ مِن دَواء إلاّ وهُوَ یُهیجُ دَاءاً، ولَیْسَ شَیءٌ فی البَدَنِ أنْفَعُ مِن إمْساکِ الیَدِ إلاّ عَمّا یَحتاجُ إلَیْهِ; هیچ دارویى نیست، مگر اینکه خود بیمارى تازه اى را دامن مى زند. براى بدن چیزى سودمندتر از پرهیز جز در آنچه بدن نیاز دارد نیست».(3)

در روایات ما گرسنگى و پرهیز را بهترین دارو دانسته اند.

امام کاظم(علیه السلام) مى فرمایند: «اَلْحِمْیَةُ رأسُ الدَّواءِ والمَعِدَةُ بَیْتُ الدّاءِ عَوِّدْ بَدَناً ما تَعَوَّدَ; پرهیز، بهترین داروست و معده، خانه امراض است، بدن را مادامى که عادت مى کند عادت بده».(4)

همان امام همام(علیه السلام) فرموده اند: «لَیْسَ الحِمْیَةُ أنْ تَدَعَ الشَّیءَ أصْلاً لا تَأکُلَه، ولکنّ الحِمْیَةَ أن تَأکُلَ مِن الشَیءِ وتُخَفِّفَ; پرهیز این نیست که چیزى را اصلاً نخورى، بلکه پرهیز آن است که از هر چیزى سبک بخورى».(5)

امام على(علیه السلام) مى فرمایند: «مَنْ لَم یَحْتَمِلْ مَرارَةَ الدَّواءِ، دَامَ أَلَمُهُ; هر که تلخى دوا را تحمل نکند درد و بیماریش ادامه یابد».(6)

درباره تربت امام حسین(علیه السلام) هم روایات فراوان است. از امام صادق(علیه السلام)روایت شده است که: «فى طین قَبرِ الحُسَینِ(علیه السلام) الشِّفاءُ مِن کلِّ داء وهُوَ الدواءُ الأکْبَرُ; در تربت قبر حسین(علیه السلام) شفاى هر دردى است و آن بزرگترین دارو است».(7)


1. بحارالانوار، ج 81، ص 211.
2. خصال، ص 620.
3. بحارالانوار، ج 62، ص 68.
4. مکارم الاخلاق، ج 2، ص 180.
5. میزان الحکمه، ج 3، ص 364.
6. غرر الحکم، ح 9209.
7. بحارالانوار، ج 101، ص 123.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای