39 صدقه و أجل
فهرست موضوعات
جستجو 

حضرت على(علیه السلام) مى فرمایند: «اَلصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، وَأَعْمالُ الْعِبادِ فِی عاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ فی آجالِهِمْ; صدقه و کمک به نیازمندان داروى مؤثرى است. و اعمال بندگان در این دنیا نصب العین آنها در آخرت خواهد بود».(1)

در این حدیث دو مطلب ذکر شد که بسیار با اهمیّت است.

مطلب اوّل صدقه و انفاق است. درباره صدقه و انفاق از جهات مختلفى مى شود بحث کرد که اوّل عناوین بحث را ذکر مى کنیم و بعد مختصرى درباره هر کدام توضیح مى دهیم:

1. فضیلت انفاق و صدقه 2. انفاق یک قانون کلّى و طبیعى 3. مفهوم وسیع انفاق 4. اثرات انفاق 5. شرایط انفاق.


1. نهج البلاغه، حکمت 7.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای