قیامت چه وقت بر پا مى شود؟
فهرست موضوعات
جستجو 


به طورى که در بعضى از روایات آمده است طایفه قریش به چند نفر مأموریت دادند که به «نجران» سفر کنند، و از دانشمندان یهود که (علاوه بر مسیحیان) در آنجا ساکن بودند مسائل پیچیده اى را سؤال کنند و در بازگشت، آنها را در برابر پیامبر(صلى الله علیه وآله) مطرح سازند (به گمان این که پیامبر از پاسخ آنها عاجز مى ماند) از جمله سؤالات این بود: قیامت در چه زمانى برپا مى شود؟
هنگامى که آنها این پرسش را از پیامبر(صلى الله علیه وآله) کردند، آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(1)-(2)
 
 


1 ـ بعضى از مفسران مانند مرحوم «طبرسى» شأن نزول رادرباره جمعى از یهود ذکر کرده که به خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) آمدند و از مسأله قیامت پرسیدند، اما از آنجا که سوره در «مکّه» نازل شده و پیامبر در آنجا با یهود درگیرى نداشت این موضوع بسیار بعید به نظر مى رسد.
2 ـ تفسیر «برهان»، جلد 2، صفحه 54 ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث (با تلخیص) ـ «بحار الانوار»، جلد 7، صفحه 62 ـ تفسیر «على بن ابراهیم قمى»، جلد 1، صفحه 249، مؤسسه دار الکتاب، قم، 1404 هـ ق.
 
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای