شأن نزول:
فهرست موضوعات
جستجو 


بعضى از مفسران (مانند مرحوم «طبرسى» در «مجمع البیان») نقل کرده اند: اهل «مکّه» به پیامبر(صلى الله علیه وآله) گفتند: تو اگر با خدا ارتباط دارى آیا پروردگار تو را از گرانى و ارزانى اجناس در آینده با خبر نمى سازد؟ که از این طریق بتوانى آنچه به سود و منفعت است تهیه کنى و آنچه به زیان است کنار بگذارى؟
و یا از خشکسالى، و یا پر آبى مناطق مختلف آگاه سازد، تا به موقع از مناطق خشک به سرزمین هاى پر برکت کوچ کنى؟!
در این هنگام آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(1)

 


1 ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث ـ «اسباب النزول» واحدى نیشابورى، صفحه 154، مؤسسه حلبى و شرکاء، قاهره، 1388 هـ ق ـ «زاد المسیر»، ابن جوزى، جلد 3، صفحه 203، دار الفکر، بیروت، طبع اول، 1407 هـ ق ـ «بحر المحیط»، جلد 5، صفحه 240، ذیل آیه مورد بحث.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای