3 ـ هدف انسانى و منطقى
فهرست موضوعات
جستجو 


به دنبال دستور بالا، اشاره به هدف منطقى و انسانى این موضوع مى کند و توجه مى دهد: هدف این نیست که مردم جهان و حتى ملت خود را با انواع سلاح هاى مخرب و ویرانگر درو کنید، و آبادیها و زمین ها را به ویرانى بکشانید هدف این نیست که سرزمین ها و اموال دیگران را تصاحب کنید، و هدف این نیست که اصول بردگى و استعمار را در جهان گسترش دهید، بلکه هدف این است: «با این وسائل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید» (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ).
زیرا غالب دشمنان گوششان بدهکار حرف حساب، منطق و اصول انسانى نیست، آنها چیزى جز منطق زور نمى فهمند!
اگر مسلمانان ضعیف باشند به آنها هر گونه تحمیلى مى شود، اما هنگامى که کسب قدرت کافى کنند دشمنان حق و عدالت، و دشمنان استقلال و آزادى به وحشت مى افتند و سر جاى خود مى نشینند.
هم اکنون که تفسیر این آیه را مى نویسیم قسمت مهمى از سرزمین هاى اسلامى در «فلسطین» و کشورهاى دیگر در زیر چکمه هاى سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل است.
هجوم ناجوانمردانه اى که اخیراً به جنوب لبنان شد و هزاران خانواده را آواره کردند، و صدها نفر را بکشتن دادند، و آبادیها را به ویرانه هاى وحشتناکى مبدل ساختند، بر این ماجراى غم انگیز فصل تازه اى افزود.
در حالى که افکار عمومى مردم جهان به طور دربست این عمل را محکوم کرده و حتى دوستان اسرائیل در این موضوع با دیگران هم صدا شده اند، قطعنامه هاى سازمان ملل اسرائیل را به تخلیه همه این سرزمین ها مأمور مى کند، ولى این ملت چند میلیونى گوششان بدهکار هیچ یک از این مسائل نیست; چرا که زور دارند، اسلحه، قدرت و آمادگى جنگى کافى و پشتیبان قوى و از سالیان دراز پیش از این خود را آماده براى چنین تجاوزهائى کرده اند، تنها منطقى که میتواند جوابگوى آنها باشد منطق «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة... تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» مى باشد.
گوئى این آیه در عصر ما و براى وضع امروز ما نازل شده است و مى گوید: آن چنان نیرومند شوید که دشمن به وحشت بیفتد، زمین هاى غصب شده را پس بدهد و در سر جاى خود بنشیند.
جالب توجه این که کلمه «عَدُوَّ اللّهِ» را با «عَدُوَّکُمْ» قرین ساخته، اشاره به این که: در موضوع جهاد و دفاع اسلامى اغراض شخصى مطرح نیست، بلکه هدف حفظ مکتب انسانى اسلام است، آنها که دشمنیشان با شما شکلى از دشمنى با خدا، یعنى دشمنى با حق، عدالت، ایمان، توحید و برنامه هاى انسانى دارد، باید در این زمینه ها هدف حملات یا دفاع شما باشند.
در حقیقت این تعبیر شبیه تعبیر «فِى سَبِیْلِ اللّه» و یا «جهاد فى سبیل اللّه» است که نشان مى دهد: جهاد و دفاع اسلامى نه به شکل کشورگشائى سلاطین پیشین، نه توسعه طلبى استعمارگران و امپریالیست هاى امروز، و نه به صورت غارتگرى قبائل عرب جاهلى است، بلکه همه براى خدا، و در راه خدا، و در مسیر احیاى حق و عدالت است.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای