5 ـ امکانات و تهیه ابزار نظامى
فهرست موضوعات
جستجو 


نکته دیگر مسأله سرمایه و امکانات براى تهیه ابزار است که به آن اشاره مى کند و آن این که: تهیه نیرو و قوه کافى و ابزار و اسلحه جنگى، و وسائل مختلف دفاعى، نیاز به سرمایه مالى دارد، بدین رو به مسلمانان دستور مى دهد: باید با همکارى عموم، این سرمایه را فراهم سازند، و بدانید هر چه در این راه بدهید در راه خدا داده اید و هرگز گم نخواهد شد، مى فرماید: «و آنچه در راه خدا انفاق کنید به شما پس داده خواهد شد» (وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْء فی سَبیلِ اللّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ).
و تمام آن و بیشتر از آن به شما مى رسد «و هیچ گونه ستمى بر شما وارد نمى گردد» (وَ أَنْتُمْ لاتُظْلَمُونَ).
این پاداش، هم در زندگى این جهان از طریق پیروزى اسلام و شوکت و عظمت آن به شما مى رسد; زیرا یک ملت ضعیف و مغلوب سرمایه هاى مالى او نیز بخطر خواهد افتاد و امنیت و آرامش و استقلال خویش را نیز از دست خواهد داد، بنابراین ثروت هائى که در این راه صرف مى شود از طریق دیگر و در سطحى بالاتر عائد انفاق کنندگان خواهد شد.
و هم پاداش بزرگترى در جهان دیگر در جوار رحمت پروردگار در انتظار شماست، با این حال، نه تنها ظلم و ستمى بر شما نخواهد رفت، که بالاترین سود و بهره را خواهید برد.
جالب توجه این که در جمله بالا کلمه «شَىْء» که مفهوم وسیعى دارد به کار رفته، یعنى هر گونه چیزى اعم از جان، مال و قدرت فکرى یا نیروى منطق و یا هر گونه سرمایه دیگرى را در راه تقویت بنیه دفاعى و نظامى مسلمانان در برابر دشمن انفاق کنید، از خدا پنهان نخواهد ماند و آن را محفوظ داشته و به موقع به شما مى دهد.
در تفسیر جمله «وَ أَنْتُمْ لاتُظْلَمُونَ» این احتمال را نیز بعضى از مفسران داده اند که: جمله عطف به جمله «تُرْهِبُونَ» باشد، یعنى اگر نیروى کافى براى مقابله با دشمنان فراهم سازید آنها از حمله به شما وحشت مى کنند و توانائى بر ظلم و ستم کردن به شما نخواهند داشت. بنابراین ظلم و ستمى بر شما واقع نمى شود.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای