نکته ها:
فهرست موضوعات
جستجو 


1 ـ بعضى از مفسران آیه فوق را تنها اشاره به اختلافات «اوس» و «خزرج» که از انصار بودند دانسته اند.
ولى با توجه به این که مهاجران و انصار هر دو در یک صف به یارى پیغمبر برخاستند روشن مى شود مفهوم آیه یک مفهوم وسیع است.
شاید آنها چنین فکر کرده اند تنها اختلاف در میان اوس و خزرج بود در حالى که هزار گونه اختلاف و شکاف اجتماعى میان طبقه فقیر و غنى بوده و آقا، کوچک و بزرگ، این قبیله و آن قبیله وجود داشت شکافهائى که در سایه اسلام پر شد و آثار آن برطرف گشت آن چنان که قرآن در جاى دیگر مى گوید: وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیْکُمْ اِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ اِخْواناً:
«این نعمت بزرگ خدا را به خاطر داشته باشید که شما با هم دشمن بودید او در میان دل هایتان الفت ایجاد کرد و در پرتو نعمتش برادر یکدگر شدید».(1)
 


* * *

 
2 ـ این قانون تنها مربوط به مسلمانان نخستین نبوده، امروز هم که اسلام سایه خود را بر سر هشتصد میلیون مسلمان جهان گسترده و از نژادهاى مختلف، اقوام کاملاً متفاوت و گروه هاى اجتماعى متنوع پیروانى دارد، هیچ حلقه اتصالى نمى تواند آنها را به هم متحد و مربوط سازد (جز حلقه اتصال ایمان و توحید) اموال، ثروت ها، تشویق هاى مادى، کنگره ها و کنفرانس ها به تنهایى کارى از آنها ساخته نیست، باید همان شعله اى در دل ها افروخته شود که در قلوب مسلمانان نخستین بود و نصرت و پیروزى نیز تنها از همین راه اخوت اسلامى، میسر است.


* * *


1 ـ آل عمران، آیه 103.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای