4 ـ آیا گرفتن فداء منطقى و عادلانه است؟
فهرست موضوعات
جستجو 


در اینجا سؤالى پیش مى آید و آن این که: آیا گرفتن مبلغى در برابر آزاد ساختن اسیران با اصول عدالت سازگار مى باشد؟
و آیا این یک نوع انسان فروشى نیست؟
ولى با کمى دقت، پاسخ این سؤال روشن مى شود که: «فِداء» در حقیقت یک نوع غرامت جنگى است; زیرا در هر جنگى مقدار زیادى از سرمایه هاى اقتصادى و نیروى انسانى از میان مى رود، گروهى که به حق مى جنگند حق دارند پس از پایان جنگ جبران خسارات خود را از دشمن بخواهند، یکى از طرق گرفتن خسارت مسأله «فِداء» است.
و با توجه به این که مبلغ «فِداء» در آن روز درباره اسیران ثروتمند چهار هزار درهم و درباره افراد کم ثروت یکهزار درهم، تعیین شده بود، معلوم مى شود مجموع اموالى که از این راه از قریش گرفته شد چندان قابل ملاحظه نبود حتى پاسخگوى خسارتهاى مالى و انسانى که بر سپاه اسلام وارد شده بود، محسوب نمى شد.
از این گذشته اموال زیادى از مسلمانان در «مکّه» به هنگامى که مجبور شدند بر اثر فشار قریش، به «مدینه» هجرت کنند در دست دشمن باقى مانده بود، و از این نظر نیز مسلمانان حق داشتند آن را جبران کنند.
توجه به این نکته نیز لازم است که گرفتن «فِداء» جنبه الزامى ندارد، و حکومت اسلامى مى تواند در صورتى که صلاح ببیند، اسیران جنگى را مبادله کند، و یا بدون گرفتن هیچ گونه امتیازى آزاد سازد، چنان که در آیه 4 سوره «محمّد» به آن اشاره شده و تفسیر آن به خواست خدا خواهد آمد.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای