3 ـ چه کسانى پیمان مدت دار داشتند؟
فهرست موضوعات
جستجو 


از گفتار مورخان و بعضى مفسران چنین استفاده مى شود که آنها گروهى از طایفه «بنى کَنانة» و «بنى ضَمْرَة» بودند که نُه ماه از مدت پیمان ترک مخاصمه آنها باقى مانده بود، و چون به مواد پیمان وفادار مانده بودند و در تقویت دشمنان اسلام شرکت نداشتند، پیامبر(صلى الله علیه وآله) تا پایان مدت نسبت به پیمانشان وفادار ماند.(1)
بعضى دیگر طایفه اى از «بنى خُزاعة» را جزء این گروه که پیمانشان مدت داشت، دانسته اند.(2)
 


* * *


1 ـ «مجمع البیان»، جلد 5، ذیل آیه مورد بحث ـ «بحار الانوار»، جلد 36، صفحه 138، و جلد 21، صفحه 268، و جلد 35، صفحات 300، 301 و 302.
2ـ تفسیر «المنار»، جلد 10، ذیل آیه مورد بحث.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای