3 ـ ایمان و آرامش
فهرست موضوعات
جستجو 


«سَکینَة» در اصل از ماده «سُکون» به معنى یک نوع حالت آرامش و اطمینان است، که هر گونه شک، دودلى، ترس و وحشت را از انسان دور مى سازد، و او را در برابر حوادث سخت و پیچیده ثابت قدم مى گرداند.
«سَکینَه» با ایمان رابطه نزدیکى دارد، یعنى زائیده ایمان است، افراد با ایمان هنگامى که به یاد قدرت بى پایان خداوند مى افتند و لطف و مرحمت او را در نظر مى آورند، موجى از امید در دلشان پیدا مى شود، و این که مى بینیم در بعضى از روایات «سکینه» به «ایمان» تفسیر شده(1) و در بعضى دیگر به یک «نسیم بهشتى» در شکل و صورت انسان،(2) همه بازگشت به همین معنى مى کند.
در قرآن مجید سوره «فتح»، آیه 4 مى خوانیم: هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ السَّکِیْنَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِیْنَ لِیَزْدادُوا اِیْماناً مَعَ اِیْمانِهِمْ:
«او کسى است که سکینه را در دل هاى مؤمنان فرو فرستاد، تا ایمانى بر ایمان آنها افزوده شود».
در هر حال، این حالت فوق العاده روانى، موهبتى است الهى و آسمانى که در پرتو آن، انسان مشکل ترین حوادث را در خود هضم مى کند، و یک دنیا آرامش و ثباتِ قدم در درون خویش احساس مى نماید.
جالب توجه این که: قرآن در آیات مورد بحث نمى گوید: «ثُمَّ أَنْزَلَ اللّهُ سَکِیْنَتَةُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَیْکُمْ» با این که تمام جمله هاى پیش از آن به صورت خطاب و با ضمیر «کُمْ» ذکر شده است، بلکه مى گوید: «عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ»، اشاره به این که منافقان، و آنها که طالبان دنیا در میدان جهاد بودند سهمى از این «سکینه» و آرامش نداشتند، و تنها این موهبت نصیب افراد با ایمان مى شود.
و در روایات مى خوانیم: این نسیم بهشتى با انبیاء و پیامبران خدا بوده است(3) به همین دلیل، در حوادثى که هر کس در برابر آن کنترل خویش را از دست مى دهد آنها روحى آرام، عزمى راسخ، و اراده اى آهنین، و تزلزل ناپذیر داشتند.
نزول «سکینه» بر پیامبر(صلى الله علیه وآله) در میدان «حنین» ـ همان گونه که گفتیم ـ براى رفع اضطرابى بود که از فرار کردن جمعیت به پیامبر(صلى الله علیه وآله) دست داده بود، و گرنه او در این صحنه چون کوه، ثابت و پا بر جا بود، و هم چنین على(علیه السلام) و گروه کوچکى از مسلمانان!


* * *


1 ـ تفسیر «برهان»، جلد 2، صفحه 114 (جلد 2، صفحه 755، بنیاد بعثت تهران، طبع اول، 1415 هـ ق) ـ «کافى»، جلد 2، صفحه 15، بابٌ فِى أَنَّ السَّکِیْنَةَ، هِىَ الإِیْمانُ، دار الکتب الاسلامیة ـ «بحار الانوار»، جلد 13، صفحه 443، و جلد 66، صفحات 199 و 200.
2 ـ «نور الثقلین»، جلد 2، صفحه 201، مؤسسه اسماعیلیان، طبع چهارم، 1412 هـ ق ـ «کافى»، جلد 3، صفحات 471 و 472، و جلد 4، صفحه 206، و جلد 5، صفحه 257، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 7، صفحه 396، و جلد 13، صفحات 212 و 213، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 12، صفحات 102 و 103، و جلد 13، صفحات 440، 443، 444، 450 و 451، و جلد 21، صفحه 147، و جلد 26، صفحه 203، و جلد 73، صفحات 243 و 286، و جلد 96، صفحات 48 و 53.
3 ـ تفسیر «برهان»، جلد 2، صفحه 112 (جلد 2، صفحات 753 و 756، بنیاد بعثت تهران، طبع اول، 1415 هـ ق) ـ «کافى»، جلد 4، صفحه 206، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 13، صفحه 212، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 12، صفحه 102، و جلد 13، صفحات 443، 444، 450 و 451 و...
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای