3 ـ اقتباس این خرافات از دیگران
فهرست موضوعات
جستجو 


قرآن مجید در آیه فوق (آیه 30)، مى گوید: آنها در این انحرافات شبیه بت پرستان پیشین هستند (یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ).
اشاره به این که از آنها تقلید کرده اند که: بعضى از خدایان را خداى پدر، و بعضى را خداى پسر و حتى بعضى را خداى مادر و یا همسر مى دانستند.
در ریشه عقائد بت پرستان «هند»، «چین» و «مصر» قدیم، این گونه افکار دیده مى شود که بعدها به میان یهود و نصارى رخنه کرده است.
در عصر حاضر گروهى از محققان به فکر افتاده اند که مندرجات «عهدین» (تورات، انجیل و کتب وابسته به آنها) را با عقائد «بودائیان» و «برهمائیان» مقایسه کرده، ریشه هاى محتویات این کتب را در میان عقائد آنان جستجو کنند، و قابل ملاحظه این است که: بسیارى از معارف «انجیل» و «تورات» با خرافات «بودائیان» و «برهمائیان» تطبیق مى کند، حتى بسیارى از داستان ها و حکایاتى که در «انجیل» موجود است، عین همان است که در آن دو کیش دیده مى شود.
اگر امروز، محققان به این فکر افتاده اند، قرآن این حقیقت را در چهارده قرن پیش در آیه بالا به طور اشاره بیان کرده است.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای