5 ـ منظور از «هدایت» و «دین حق» چیست؟
فهرست موضوعات
جستجو 


این که قرآن در آیه چهارم مورد بحث مى گوید: «أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دینِ الْحَقِّ» گویا اشاره به دلیل پیروزى اسلام بر همه ادیان جهان است; زیرا هنگامى که محتواى دعوت پیامبر(صلى الله علیه وآله) هدایت بود و عقل در هر مورد به آن گواهى داد، و نیز هنگامى که اصول و فروعش موافق حق و طرفدار حق و خواهان حق بود، چنین آئینى طبعاً بر همه آئین هاى جهان پیروز مى گردد.
از یکى از دانشمندان «هند» ـ که مدتى در ادیان مختلف جهان مطالعه و بررسى مى کرد ـ نقل شده: عاقبت پس از مطالعه بسیار، اسلام را انتخاب کرد و کتابى به زبان انگلیسى تحت عنوان «چرا مسلمان شدم»؟ نوشت و مزایاى اسلام را نسبت به همه ادیان در آن روشن ساخت.
از مهم ترین مسائلى که توجه او را جلب کرده، این است که مى گوید: «اسلام تنها دینى است که تاریخ ثابت و محفوظ دارد».
او تعجب مى کند که چگونه اروپا آئینى را براى خود انتخاب کرده است که آورنده آن آئین را از مقام یک انسان برتر برده و خدایش قرار داده است در حالى که هیچ گونه تاریخ مستند و قابل قبولى ندارد.(1)
مطالعه و بررسى در اظهارات کسانى که اسلام را پذیرفته و آئین سابق خود را ترک گفته اند نشان مى دهد که آنها تحت تأثیر سادگى فوق العاده، مستدل بودن و استحکام اصول و فروع این آئین و مسائل انسانى آن واقع شده اند مسائلى که از هر گونه خرافه پیراسته است و نور حق و هدایت از آن جلوه گر است.


* * *


1 ـ «المنار»، جلد 10، صفحه 389.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای