6 ـ غلبه منطقى یا غلبه قدرت؟
فهرست موضوعات
جستجو 


در این که اسلام چگونه بر همه ادیان پیروز مى گردد؟
و این پیروزى به چه شکل خواهد بود؟ در میان مفسران گفتگو است:
بعضى این پیروزى را تنها پیروزى منطقى و استدلالى دانسته اند و مى گویند: این موضوع حاصل شده است; زیرا اسلام از نظر منطق و استدلال قابل مقایسه با آئین هاى موجود نیست.
ولى بررسى موارد استعمال ماده «اِظهار» (لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّیْنِ) در آیات قرآن نشان مى دهد که: این ماده بیشتر به معنى غلبه جسمانى و قدرت ظاهرى آمده است چنان که در داستان «اصحاب کهف» مى خوانیم: اِنَّهُمْ اِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ: «اگر آنها (دقیانوس و دار و دسته اش) بر شما غالب شوند، سنگسارتان مى کنند».(1)
و نیز درباره مشرکان مى خوانیم: کَیْفَ وَ اِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لا یَرْقُبُوا فِیْکُمْ اِلاّ وَ لا ذِمَّةً: «هر گاه آنها بر شما چیره شوند، نه ملاحظه خویشاوندى و قرابت را مى کنند و نه عهد و پیمان را».(2)
بدیهى است: غلبه در این گونه موارد غلبه منطقى نیست، بلکه غلبه عملى و عینى است. صحیح تر این است که: پیروزى و غلبه فوق را، غلبه همه جانبه بدانیم; زیرا با مفهوم آیه که از هر نظر مطلق است نیز، سازگارتر مى باشد، یعنى روزى فرا مى رسد که: اسلام هم از نظر منطق و استدلال و هم از نظر نفوذ ظاهرى و حکومت بر تمام ادیان جهان پیروز خواهد شد و همه را تحت الشعاع خویش قرار خواهد داد.
 


* * *


1 ـ کهف، آیه 20.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای