کیفر ثروت اندوزان!
فهرست موضوعات
جستجو 


در آیه بعد، اشاره به یکى از مجازات هاى این گونه افراد در جهان دیگر مى کند، مى فرماید: «روزى فرا خواهد رسید که این سکه ها را در آتش سوزان دوزخ داغ و گداخته مى کنند، و پیشانى، پهلو و پشتشان را با آن داغ خواهند کرد» (یَوْمَ یُحْمى عَلَیْها فی نارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ).
و در همین حال، فرشتگان عذاب به آنها مى گویند: «این همان چیزى است که براى خودتان اندوختید و به صورت کنز در آوردید و در راه خدا به محرومان انفاق نکردید» (هذا ما کَـنَزْتُمْ لأَنـْفُسِکُمْ).
«اکنون بچشید آنچه را براى خود اندوخته بودید و عواقب شوم آن را دریابید» (فَذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْنِزُونَ).
این آیه، بار دیگر این حقیقت را تأکید مى کند که: اعمال انسان ها از بین نمى روند، همچنان باقى مى مانند و همان ها هستند که در جهان دیگر برابر انسان مجسم مى شوند و مایه سرور و شادى و یا رنج و عذاب او مى گردند.
در این که در آیه فوق چرا از میان تمام اعضاء بدن تنها «پیشانى»، «پشت» و «پهلو» ذکر شده؟ در میان مفسران گفتگو است، ولى از «ابوذر» چنین نقل شده است: او مى گفت: این به خاطر آن است که حرارت سوزان در فضائى که در پشت این سه نقطه قرار دارد نفوذ مى کند و تمام وجود آنها را فرا مى گیرد (حَتّى یَتَرَدَّدَ الْحَرُّ فِى أَجْوافِهِمْ).(1)
و نیز گفته شده: این به خاطر آن است که: با این سه عضو در مقابل محرومان عکس العمل نشان مى دادند: گاهى صورت را در هم مى کشیدند، و زمانى به علامت بى اعتنائى از رو به رو شدن با آنها خوددارى مى کردند و منحرف مى شدند و گاهى به آنان پشت مى نمودند، لذا این سه نقطه از بدن آنها را با اندوخته هاى زر و سیمشان داغ مى کنند!
در پایان این بحث مناسب است به یک نکته ادبى که در آیه موجود است، نیز اشاره کنیم و آن این که در آیه مى خوانیم: یَوْمَ یُحْمى عَلَیْها: «یعنى در آن روز آتش به روى سکه ها ریخته مى شود تا داغ و سوزان گردند»، در حالى که معمولاً در این گونه موارد کلمه «عَلى» به کار برده نمى شود، بلکه فى المثل گفته مى شود: یُحْمَى الْحَدِیْدُ: «آهن را داغ مى کنند».
این تغییر عبارت شاید به خاطر این باشد که اشاره به سوزندگى فوق العاده سکه ها شود، چون اگر سکه اى را در آتش بیفکنند، آن قدر داغ و سوزان نمى شود، که اگر آن را به زیر آتش کنند و آتش به روى آن بریزند، قرآن نمى گوید سکه ها را در آتش مى گذارند، بلکه مى گوید: آنها را در زیر آتش قرار مى دهند تا خوب گداخته و سوزان شود. و این تعبیر زنده است که شدت مجازات این گونه ثروت اندوزان سنگدل را بازگو مى کند.
 
 

* * *


1 ـ «نور الثقلین»، جلد 2، صفحه 214، موسسه اسماعیلیان، طبع چهارم، 1412 هـ ق ـ تفسیر «على بن ابراهیم قمى»، جلد 1، صفحه 289، دار الکتاب قم، 1404 هـ ق ـ «بحار الانوار»، جلد 70، صفحه 138 ـ تفسیر «صافى»، جلد 2، صفحه 340، مکتبة الصدر تهران، طبع دوم، 1416 هـ ق ـ «المیزان»، جلد 9، صفحه 257، انتشارات جامعه مدرسین قم ـ تفسیر «الأصفى»، جلد 1، صفحه 464، انتشارات دفتر تبلیغات، طبع اول، 1418 هـ ق.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای