4 ـ چگونه اعمال زشت در نظر زیبا جلوه مى کند؟
فهرست موضوعات
جستجو 


وجدان انسان در حالى که دست نخورده باشد، به خوبى نیک و بد را تشخیص مى دهد، اما هنگامى که دانسته قدم در جاده گناه و خلافکارى بگذارد فروغ وجدان کمرنگ و کمرنگ تر مى شود، و کار به جائى مى رسد که: زشتى و قبح گناه تدریجاً از میان مى رود.
هر گاه باز به این کار ادامه دهد، کم کم اعمال زشت در نظرش زیبا، و زیبا، زشت جلوه مى کند! و این همان چیزى است که در آیات فوق و آیات دیگر قرآن به آن اشاره شده.
گاهى «تزیین اعمال زشت» به شیطان نسبت داده شده است، مانند آیه 63 سوره «نحل»: «فَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ».(1)
گاهى به صورت فعل مجهول مانند آیه فوق ذکر شده است که فاعل آن ممکن است وسوسه هاى شیطان و یا نفس سرکش بوده باشد.
و گاهى به «شرکاء» (یعنى بت ها) مانند آیه 137 سوره «انعام».
حتى گاهى به خداوند نسبت داده شده است، مانند آیه 4 سوره «نمل»: اِنَّ الَّذِیْنَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَیَّنّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ: «کسانى که ایمان به آخرت ندارند اعمال زشتشان را در نظرشان زیبا جلوه مى دهیم».
بارها گفته ایم: نسبت دادن این گونه امور به خداوند، به خاطر آن است که اینها خاصیت عمل خود انسان محسوب مى شود، و خواص همه اشیاء به دست خدا است و مسبب الاسباب او است، و نیز گفته ایم: این گونه نسبت ها هیچ گونه مخالفتى با مسأله اختیار و آزادى اراده انسان ندارد.


* * *


1 ـ انفال، آیه 48 ـ نحل، آیه 24 ـ عنکبوت، آیه 38.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای