3 ـ منظور از گروه جانشین؟
فهرست موضوعات
جستجو 


در این که منظور از «گروهى» که خداوند در آیات فوق به آنها اشاره کرده چه اشخاصى هستند؟
بعضى از مفسران گفته اند: «ایرانیان».(1)
بعضى گفته اند: منظور مردم «یمن» مى باشند که هر کدام با شهامت هاى فوق العاده خود در پیشرفت اسلام سهم بسیار بزرگى داشتند.(2)
و بعضى اشاره به کسانى مى دانند که بعد از نزول این آیات، اسلام را پذیرفتند و از جان و دل در راه آن فداکارى به خرج دادند.
 


* * *


1 و 2 ـ «بحار الانوار»، جلد 21، صفحه 190، و جلد 22، صفحه 52 ـ «درّ المنثور»، جلد 6، صفحه 67، دار المعرفة، طبع اول، 1365 هـ ق (ذیل آیه 38 سوره «محمّد») ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث ـ تفسیر «قرطبى»، ذیل آیه مورد بحث ـ «فتح القدیر» شوکانى، جلد 2، صفحه 362، عالم الکتب.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای