1 ـ مقدّرات و کوشش هاى ما
فهرست موضوعات
جستجو 


شک نیست که سرنوشت ما تا آنجا که با کار و کوشش و تلاش ما مربوط است به دست خود ما است و آیات قرآن نیز با صراحت این موضوع را بیان مى کند، مانند: وَ أَنْ لَیْسَ لِلاْ ِنْسانِ اِلاّْ ما سَعى: «انسان بهره اى جز سعى و کوشش خود ندارد»(1) و کُلُّ نَفْس بِما کَسَبَتْ رَهِیْنَةٌ: «هر کس در گرو اعمال خویش است»(2) و آیات دیگر (هر چند تأثیر تلاش و کوشش نیز از سنن الهى و به فرمان اوست).
ولى در بیرون دایره تلاش و کوشش ما و آنجا که از حریم قدرت ما خارج است، دست تقدیر تنها حکمران است، و آنچه به مقتضاى قانون علیت که منتهى به مشیت و علم و حکمت پروردگار مى شود مقدر شده است انجام پذیر خواهد بود.
منتها افراد با ایمان و خداپرست که به علم، حکمت، لطف و رحمت او مؤمن هستند، همه این مقدرات را مطابق «نظام احسن» و مصلحت بندگان مى دانند، و هر کس بر طبق شایستگى هائى که اکتساب کرده است، مقدراتى متناسب آن دارد، یعنى:
یک جمعیت منافق و ترسو و تنبل و پراکنده محکوم به فنا هستند، و این سرنوشت براى آنها حتمى است.
اما یک جمعیت با ایمان و آگاه، و متحد و مصمم جز پیروزى، سرنوشتى ندارند.
بنابر آنچه گفته شد روشن مى شود که: آیات فوق نه با اصل آزادى اراده و اختیار منافات دارد و نه دلیلى بر سرنوشت جبرى انسان ها و بى اثر بودن تلاش ها و کوشش ها است.
 


* * *


1 ـ نجم، آیه 39.
2 ـ مدثر، آیه 38.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای