3 ـ اصل اساسى «حبّ فى اللّه و بغض فى اللّه»
فهرست موضوعات
جستجو 


پیوند مکتبى، مهم ترین پیوندى است که انسان ها را با یکدیگر مربوط مى سازد که، هر پیوندى تحت الشعاع آن است.
این، سخنى است که قرآن بارها روى آن تأکید کرده است، و اگر این پیوند تحت تأثیر روابط دوستى، خویشاوندى و منافع شخصى قرار گیرد، ارکان مذهب متزلزل خواهد شد.
به علاوه، ارزش نهائى در ایمان و تقوا است، چگونه ممکن است با کسانى که فاقد این دو هستند، ارتباط برقرار سازیم؟
لذا، در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ أَحَبَّ لِلّهِ وَ أَبْغَضَ لِلّهِ وَ أَعْطَى لِلّهِ فَهُوَ مِمَّنْ کَمُلَ إِیمانُهُ: «کسى که براى خدا دوست دارد، و براى خدا دشمن دارد، و براى خدا ببخشد، از کسانى است که ایمانش کامل شده».(1)
در حدیث دیگرى از همان حضرت(علیه السلام) مى خوانیم: مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الْایمانِ أَنْ تُحِبَّ فِی اللّهِ وَ تُبْغِضَ فِی اللّهِ وَ تُعْطِیَ فِی اللّهِ وَ تَمْنَعَ فِی اللّهِ: «از محکم ترین دستگیره هاى ایمان این است که: براى خدا دوست دارى، براى خدا دشمن دارى، براى خدا ببخشى، و براى خدا منع کنى».(2)
احادیث در این زمینه، بسیار فراوان است، براى آگاهى بیشتر، به جلد دوم «اصول کافى» باب «الحبّ فى اللّه» مراجعه شود، مرحوم «کلینى» در این باب 16 حدیث در این زمینه نقل کرده است.
و نیز براى توضیح بیشتر، در زمینه «حبّ فى اللّه و بغض فى اللّه» به جلد 23 تفسیر «نمونه»، ذیل آیه 22 سوره «مجادله» مراجعه شود.

* * *


1 ـ «اصول کافى»، جلد 2، باب «الحبّ فى اللّه»، حدیث 1، صفحه 124.
2 ـ «اصول کافى»، جلد 2، باب «الحبّ فى اللّه»، حدیث 2، صفحه 125.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای