شأن نزول:
فهرست موضوعات
جستجو 


جمعى از مفسران، در شأن نزول این آیات چنین آورده اند: رسول خدا(صلى الله علیه وآله)در «حدیبیه» با مشرکان «مکّه» پیمانى امضاء کرد که، یکى از مواد پیمان این بود:
هر کس از اهل «مکّه» به مسلمانان بپیوندد او را بازگردانند، اما اگر کسى از مسلمانان، اسلام را رها کرده به «مکّه» بازگردد، مى توانند او را برنگردانند.
در این هنگام، زنى به نام «سبیعه» اسلام را پذیرفت، و در همان سرزمین «حدیبیه» به مسلمانان پیوست، همسرش خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله) آمده گفت: اى محمّد! همسرم را به من بازگردان; چرا که این یکى از مواد پیمان ما است، و هنوز مرکب آن خشک نشده، آیه فوق نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان کنند (ابن عباس مى گوید: امتحانشان به این بود که باید سوگند یاد کنند، هجرت آنها به خاطر کینه با شوهر، یا علاقه به سرزمین جدید، و یا هدف دنیوى نبوده بلکه تنها به خاطر اسلام بوده است).
آن زن سوگند یاد کرد که چنین است. در اینجا رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مهریه اى را که شوهرش پرداخته بود و هزینه هائى را که متحمل شده بود به او پرداخت و فرمود: طبق این ماده قرارداد، تنها مردان را باز مى گردانند، نه زنان را.(1)

* * *


1 ـ شأن نزول فوق در بسیارى از کتب تفسیر آمده، و ما از «مجمع البیان» با کمى تلخیص و اقتباس آوردیم، «طبرسى» این حدیث را از «ابن عباس» نقل کرده است.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای