1 ـ رابطه بیعت زنان با شخصیت اسلامى آنها
فهرست موضوعات
جستجو 


در تفسیر سوره «فتح» (ذیل آیه 18) بحث مشروحى پیرامون بیعت، شرائط و خصوصیات آن در اسلام داشتیم که، نیاز به تکرار آن نمى بینیم.(1)
آنچه یادآورى آن در اینجا لازم است، مسأله بیعت پیامبر(صلى الله علیه وآله) با زنان است، آن هم با شرائطى مفید و سازنده که در آیه فوق آمد.
این مسأله نشان مى دهد، بر خلاف گفته بى خبران یا مغرضانى که مى گویند: اسلام براى نیمى از جامعه انسانى یعنى زنان، ارزشى قائل نشده، و آنها را به حساب نیاورده است.
دقیقاً آنها را در مهم ترین مسائل به حساب آورده است، از جمله مسأله «بیعت» است که یک بار در «حدیبیه» (در سال ششم هجرت) و یک بار در «فتح مکّه» انجام گرفت، و آنها دوش به دوش مردان در این پیمان الهى وارد شدند، و حتى شرائط بیشترى را نسبت به مردان پذیرا گشتند.
شرائطى که هویت انسانى زن را زنده مى کرد، و او را از این که تبدیل به متاع بى ارزش، یا وسیله اى براى کامجوئى مردان بوالهوس گردد، نجات مى داد.

* * *


1 ـ به جلد 22 تفسیر «نمونه»، صفحات 69 تا 78، ذیل آیه 18 سوره «فتح» مراجعه فرمائید.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای