1 ـ ضرورت وحدت صفوف
فهرست موضوعات
جستجو 


از مهم ترین عوامل پیروزى در برابر دشمنان، انسجام و به هم پیوستگى صفوف در میدان نبرد است، نه تنها در نبردهاى نظامى، که در نبرد سیاسى و اقتصادى نیز جز از طریق وحدت، کارى ساخته نیست.
در حقیقت، قرآن دشمنان را به سیلاب ویرانگرى تشبیه مى کند که، تنها با سدّ فولادین مى توان آن را مهار کرد، تعبیر به «بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ» جالب ترین تعبیرى است که در این زمینه وجود دارد، در یک بنا یا سدّ عظیم، هر کدام از اجزاء نقشى دارند، ولى، این نقش، در صورتى مؤثر مى شود که، هیچ گونه فاصله و شکاف در میان آنها نباشد، و چنان متحد گردند که، گوئى یک واحد بیش نیستند، همگى تبدیل به یک دست و یک مشت عظیم و محکمى شوند که فرق دشمن را درهم مى کوبد و متلاشى مى کند!
افسوس! که این تعلیم بزرگ اسلام، امروز فراموش شده، و جامعه بزرگ اسلامى نه تنها شکل «بنیان مرصوص» ندارد، که، به صفوف پراکنده اى تبدیل گشته بلکه در مقابل هم ایستاده اند، و هر کدام هوائى در سر، و هوسى در دل دارند.
باید توجه داشت، وحدت صفوف، با گفتار و شعار به دست نمى آید، نیاز به «وحدت هدف» و «وحدت عقیده» دارد، و این چیزى است که بدون خلوص نیت، معرفت واقعى، تربیت صحیح اسلامى و احیاى فرهنگ قرآن ممکن نیست.
اگر خدا مجاهدینى را دوست دارد که همچون بنیان مرصوصند، پس این جمعیت هاى پراکنده را دشمن مى دارد، و هم اکنون آثار خشم خدا و غضب الهى را در این جامعه چند صدملیونى، با چشم خود مى بینیم که، یک نمونه آن تسلط گروه کوچک «صهیونیست ها» بر سرزمین هاى اسلامى است.
خدایا! به ما آگاهى و بیدارى و آشنائى به قرآن و تعلیمات حیات بخش آن، مرحمت فرما.

* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای