1 ـ «فتح قریب» کدام است؟
فهرست موضوعات
جستجو 


پیروزى موعود در این آیات، هم در جنبه هاى منطقى، و هم در میدان هاى نبرد، به طور مکرر عائد مسلمانان شد.
و در این که منظور از «فتح قریب» کدام فتح است؟ مفسران احتمالات متعددى داده اند:
بسیارى آن را به «فتح مکّه» تفسیر کرده اند.
بعضى به «فتح بلاد ایران و روم».
و بعضى به «کلّ فتوحات اسلامى» که به فاصله نزدیکى به دنبال ایمان و جهاد مسلمین به دست آمد.
و از آنجا که مخاطب، تنها اصحاب و یاران پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیستند، بلکه، همه مؤمنان در طول تاریخ، مخاطب به این خطاب مى باشند، جمله «نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ» معنى وسیع و گسترده اى دارد، و بشارتى است به همه آنها، هر چند، در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) و به هنگام نزول این آیات، مصداق روشن آن «فتح مکّه» بود.

* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای