2 ـ «مساکن طیّبه» چیست؟
فهرست موضوعات
جستجو 


در میان نعمت هاى بهشتى در اینجا، به خصوص روى مسأله «مسکن پاکیزه و مرفه»، آن هم مسکنى در باغ هاى بهشت جاویدان تکیه شده، و این به خاطر آن است که، یکى از شروط اساسى آسایش و آرامش انسان، همان مسأله مسکن است، آن هم مسکنى پاک و پاکیزه از هرگونه آلودگى ظاهرى و باطنى، که انسان با خیال راحت در آن بیارامد.
«راغب» در «مفردات» مى گوید: معنى «طَیِّب» در اصل چیزى است که حواس ظاهر و باطن از آن لذت برد، و این معنى جامعى است که همه شرائط مناسب یک مسکن را در بر مى گیرد.
قابل توجه این که: در قرآن، سه چیز مایه آرامش شمرده شده است: تاریکى شب: (وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً).(1)
خانه هاى مسکونى: (وَ اللّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً).(2)
و همسران یک دل: (وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها).(3)

* * *


1 ـ انعام، آیه 96.
2ـ نحل، آیه 80.
3 ـ روم، آیه 21.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای