2 ـ خطر منافقان
فهرست موضوعات
جستجو 


همان گونه که در مقدمه این بحث گفتیم، منافقان خطرناک ترین افراد هر اجتماعند; چرا که:
اوّلاً ـ در درون جامعه ها زندگى مى کنند و از تمام اسرار باخبرند.
ثانیاً ـ شناختن آنها همیشه کار آسانى نیست، گاه خود را چنان در لباس دوست نشان مى دهند که انسان باور نمى کند.
ثالثاً ـ چون چهره اصلى آنها براى بسیارى از مردم ناشناخته است، درگیرى مستقیم و مبارزه صریح با آنها کار مشکلى است.
رابعاً ـ آنها پیوندهاى مختلفى با مؤمنان دارند (پیوندهاى سببى و نسبى و غیر اینها) و وجود همین پیوندها، مبارزه با آنها را پیچیده تر مى سازد
خامساً ـ آنها از پشت، خنجر مى زنند و ضرباتشان غافل گیرانه است.
این جهات و جهات دیگرى سبب مى شود که، آنها ضایعات جبران ناپذیرى براى جوامع به بار آورند، و به همین دلیل، براى دفع شرّ آنها، باید برنامه ریزى دقیق و وسیعى داشت.
در حدیثى آمده است که پیامبر فرمود: إِنِّی لاأَخافُ عَلى أُمَّتِی مُؤْمِناً وَ لا مُشْرِکاً أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَیَمْنَعُهُ اللّهُ بِإِیمانِهِ، وَ أَمَّا الْمُشْرِکُ فَیُخْزِیْهِ اللّهُ بِشِرْکِهِ، وَ لکِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ کُلَّ مُنافِقِ عالِمِ اللِّسانِ، یَقُولُ ما تَعْرِفُونَ وَ یَفْعَلُ ما تُنْکِرُونَ:
«من بر امتم نه از مؤمنان بیمناکم و نه از مشرکان، اما مؤمن ایمانش مانع ضرر او است، و اما مشرک خداوند او را به خاطر شرکش رسوا مى کند، ولى من از منافق بر شما مى ترسم که از زبانش علم مى ریزد (و در قلبش کفر و جهل است) سخنانى مى گوید که براى شما دلپذیر است، اما اعمالى (در خفا) انجام مى دهد که زشت و بد است».(1)-(2)
کوتاه سخن این که: کمتر گروهى است که قرآن درباره آنها، این همه بحث کرده باشد، و نشانه ها و اعمال و خطرات آنها را بازگو نموده باشد، این سرمایه گزارى وسیع قرآن در این باره، دلیل بر خطر فوق العاده منافقان است.

* * *


1 ـ «سفینة البحار»، جلد 2، صفحه 606، ماده «نفق» ـ شبیه همین معنى در «نهج البلاغه»، نامه 27 نیز آمده است.
2ـ درباره منافقان، بحث هاى مشروح دیگرى در جلد اول، ذیل آیات 8 تا 16 «بقره»، در جلد 8، ذیل آیات 60 تا 85 سوره «توبه»، صفحات 19 تا 72 و در جلد 17، ذیل آیات 12 تا 17 سوره «احزاب»، صفحات 224 تا 232 و در جلد هفتم، ذیل آیات 43 تا 45 سوره «توبه»، صفحات 428 تا 456 داشته ایم.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای