1 ـ احکام «طلاق رجعى»
فهرست موضوعات
جستجو 


گفتیم «طلاق رجعى» آن است که: شوهر مادام که عدّه به سر نیامده، هر زمان بخواهد مى تواند بازگردد و پیوند زناشوئى را برقرار سازد، بى آن که نیاز به عقد تازه اى باشد، و جالب این که: رجوع با کمتر سخن و عملى که نشانه بازگشت باشد، حاصل مى گردد.
بعضى از احکامى که در آیات فوق آمده، مانند نفقه و مسکن، مخصوص عدّه طلاق رجعى است، و همچنین مسأله عدم خروج زن از خانه همسرش در حال عدّه، و اما در «طلاق بائن» یعنى طلاقى که قابل رجوع نیست (مانند سومین طلاق) احکام فوق وجود ندارد.
تنها در مورد زن باردار، حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است.
تعبیر به: لا تَدْرِی لَعَلَّ اللّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً: «تو نمى دانى شاید خداوند وضع تازه اى به وجود آورد» نیز اشاره به این است که همه یا قسمتى از احکام فوق، مربوط به طلاق رجعى است.(1)

* * *


1 ـ براى توضیح بیشتر به کتب فقهى از جمله «جواهر الکلام»، جلد 32، صفحه 121 به بعد مراجعه شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای