2 ـ مقام «على»(علیه السلام) و شیعیان او
فهرست موضوعات
جستجو 


در روایات متعددى آمده: آیه «فَأَمّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ...» درباره على(علیه السلام)است یا درباره على(علیه السلام) و شیعیان او.(1)
این، در واقع از قبیل ذکر مصادیق روشن است، بى آن که مفهوم آیه را محدود کند.

* * *

 


1 ـ تفسیر «المیزان»، جلد 20، صفحه 66.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای