3 ـ پاسخ به یک سؤال
فهرست موضوعات
جستجو 


در اینجا ممکن است سؤالى مطرح شود و آن این که: آیا مؤمنانى که طبق آیات فوق، صدا مى زنند: «اى اهل محشر! بیایید و نامه اعمال ما را بخوانید»، گناهى در تمام نامه اعمالشان نیست؟
پاسخ این سؤال را مى توان از بعضى از احادیث استفاده کرد، از جمله در حدیثى، از پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: «خداوند در قیامت، نخست از بندگان خود اقرار بر گناهانشان مى گیرد، آنگاه، مى فرماید: من این گناهان را در دنیا براى شما مستور ساختم، و امروز هم آن را مى بخشم، سپس (فقط) نامه حسناتش را به دست راست او مى دهند».(1)
بعضى نیز گفته اند: در آن روز، خداوند «سیئات» مؤمنان را به «حسنات» تبدیل مى کند، و اینجاست که در مجموع نامه اعمالشان، نقطه ضعفى وجود ندارد!

* * *


1 ـ «فى ظلال القرآن»، جلد 8، صفحه 256.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای