سوره بلد/ آیه 1- 7
فهرست موضوعات
جستجو 

1لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ
2وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ
3وَ والِد وَ ما وَلَدَ
4لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی کَبَد
5أَ یَحْسَبُ أَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ
6یَقُولُ أَهْلَکْتُ مالاً لُبَداً
7أَ یَحْسَبُ أَنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ قسم به این شهر مقدس (مکّه).
2 ـ شهرى که تو در آن ساکنى.
3 ـ و قسم به پدر و فرزندش (ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح).
4 ـ که ما انسان را در رنج آفریدیم (و زندگى او پر از رنج هاست)!
5 ـ آیا او گمان مى کند که هیچ کس نمى تواند بر او دست یابد؟!
6 ـ مى گوید: «مال زیادى را (در کارهاى خیر) نابود کرده ام»!
7 ـ آیا (انسان) گمان مى کند هیچ کس او را ندیده (که عمل خیرى انجام نداده) است؟!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای