سوره بلد/ آیه 8- 10
فهرست موضوعات
جستجو 


8أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ
9وَ لِساناً وَ شَفَتَیْنِ
10وَ هَدَیْناهُ النَّجْدَیْنِ

 ترجمه:
8 ـ آیا براى او دو چشم قرار ندادیم؟
9 ـ و یک زبان و دو لب؟!
10 ـ و او را به راه خیر و شرّ هدایت کردیم.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای